صنعت و معدنrss

0.00 (0 نظر ها)
ایران گلاب
توضیحاتنخستین و بزرگترین تولید کننده صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی در خاورمیانه
0.00 (0 نظر ها)
توضیحاتمعدن سنگ آهن نیاسر
0.00 (0 نظر ها)
توضیحاتکارخانه سیمان کویر کاشان
0.00 (0 نظر ها)
توضیحاتکارخانه داروسازی باریچ اسانس
0.00 (0 نظر ها)
توضیحاتسنگبری نیاسر
0.00 (0 نظر ها)
توضیحاتشرکت ایران گلاب
0.00 (0 نظر ها)
توضیحاتشرکت تقطیران
0.00 (0 نظر ها)
توضیحاتسنگبری کویر کاشان
0.00 (0 نظر ها)
توضیحاتتولید خودرو
0.00 (0 نظر ها)
توضیحاتراوند