کاشانگردی؛ کاشانه آنلاین کاشانگردان

کاشانگردی در تلاش است با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به معرفی جاذبه ها، آیین، رسوم و ظرفیت ها، فعالان اقتصادی مرتبط با گردشگری و رویدادهای گردشگری کاشان برای گردشگران و دوستداران کاشان بپردازد.

کاشانگردی، سفر به کاشان و انتخاب جاذبه های گردشگری کاشان را ساده و سریع می کند.

کاشانگردی، تمام اماکن و امکانات مرتبط با گردشگری کاشان را با اطلاعات دقیق مربوط به هر یک از آنها در دسترس گردشگران گذاشته است.

کاشانگردی، با در نظر گرفتن امکان ثبت و معرفی دقیق اماکن و امکانات گردشگری کاشان برای فعالان حوزه گردشگری و با فراهم کردن امکان دریافت و انتشار نظرات گردشگران، از یک سو به گردشگران، فرصت انتخاب آگاهانه و اعلام نظر و از سوی دیگر به فعالان حوزه گردشگری زمینه رقابت جدی و جوانمردانه را اعطا نموده است.

کاشانگردی؛ دست در دست کاشانی ها و دوش به دوش کاشانگردان