یکی از زیباترین غارهای طبیعی ایران و جهان

غار چال نخچیر نراق که در فاصله 57 کیلومتری از  غار رئیس نیاسر قرار دارد جزء غارهای طبقاتی است.

غار سنگ های آن از نوع گل کلمی است و جزء غارهای خود احیای جهان می باشد.

1200 متر از این غار برای عموم مردم آماده شده و نیاز به ابزار و تجهیزات نمی باشد.

هیچ جانداری در درون غار نخچیر، زندگی نمی کند.

قسمتی از غار که برای عموم مردم باز می باشد دارای سنگ فرش است و تردد در این قسمت راحت می باشد ولی برای رفتن به قسمت های دیگر غار نیاز به ابزار و تجهیزات کامل می باشد و برای مردم ورود به این قسمت ها ممنوع است.

ورود دوربین و کیف به داخل این غار ممنوع می باشد. طول و عمق غار بیشتر از اعداد ذکر شده در قسمت بالا می باشد و این اعداد مربوط به قسمت های مورد بازدید می باشد.

یاری نامه:(منبع) پایگاه غارهای ایران